TaxAssist Loader image

Pristupačne cene knjigovodstvenih usluga

Prilikom određivanja cene usluge, pažljivo analiziramo potrebe klijjenata i specifične zahteve. Razumemo da je svaki klijent jedinstven, i zato prilagođavamo cenu prema obimu i vrstama usluga koje su potrebne.

Ako ste na početku poslovanja i niste sigurni koliko će biti obim posla, nudimo fleksibilne opcije za određivanje cena. Prvi mesec može biti period sa privremenom, nižom cenom, koja se kasnije prilagodi realnim potrebama.

Ugovor omogućava izmene svih stavki, uključujući i cenu, uz obostranu saglasnost. Imamo sofisticiran sistem koji prati vreme provedeno na radu za svakog klijenta, omogućavajući nam da uspostavimo poštene i objektivne cene.

Kako bismo vam dali uvid u cene naših usluga, ovde su neki orijentacioni iznosi:

Tip klijenta Početna cena (€/mesec)
Preduzetnik koji vodi knjige, van sistema PDV-a od 130
Preduzetnik koji vodi knjige, u sistemu PDV-a od 180
DOO van sistema PDV-a od 150
DOO u sistemu PDV-a od 200
Preduzetnik paušalac od 70